Det at være pladsvagt på nakkefestival, er en dejlig og afslappende opgave. Vi har en festival

fyldt med glade og rare mennesker, så vi er heldigvis ikke nødt til at rende rundt og være sure
bussemænd. Vores primære opgave er at hjælpe festivalgæsterne med at passe på sig selv, når de f.eks. har fået for meget at drikke, eller i deres festival-kådhed glemmer vores meget simple retningslinjer. Det er derfor en kæmpe fordel, hvis du som person er glad, afslappet og
nem at snakke med. Da pladsvagterne bevæger sig i selvlysende veste, tiltrækker vi ofte
mennesker der er mere eller mindre påvirkede, de vil gerne snakke med os om alt mellem
himmel og jord, og som de rare mennesker, vi er, så snakker vi selvfølgelig med dem, når lejligheden byder sig.

Vi har selvfølgelig også en opgave i at passe på festivalgæsterne, når ting ikke er så festivalagtige, som de burde være, disse opgaver løses pædagogisk i samarbejde med dine medvagter, på en ordentlig og fornuftig måde.
Som pladsvagt forventes det, at du løser de opgaver og problemer, du bliver sat for, kreativt,
pædagogisk, selvstændigt, og til mindst mulig gene for festivalens gæster, da det jo er dem, vi er her for at glæde. Du vil som pladsvagt blive delt op i et makkerpar, der stræbes i vid udstrækning efter, at dette
makkerpar er et fast makkerpar, således at dig og din makker går sammen de gange, I er på
vagt.

Dine vagter vil bestå af 2×8 timer, og der stræbes efter at fordele dem, så du har en dagsvagt, og en aften/nattevagt med rigeligt fritid imellem.